elevhälsa

Elevhälsan finns till för att du som elev ska må bra.

Elevhälsoteamet på REFIS består av: Nastaran Dadvand, skolsköterska; skolläkare, Pernilla Bäckius, EHT-samordnare med lång erfarenhet av EHT-arbete och Claudia Marcks, rektor.

skolsköterska

FullSizeRender

Vill du komma i kontakt med Nastaran, din skolsköterska, kan du antingen boka tid i förväg eller komma förbi mottagningsrummet.

Nastaran arbetar på skolan onsdagar och fredagar.

När dörren står öppen är det bara att titta förbi, ställa frågor eller bara prata.
Nastaran har tystnadsplikt.

Om du behöver komma till vår skolläkare så bokar du det via Nastaran.

kontakta mig
när du vill

Nastaran rör sig gärna bland eleverna för att skapa kontakt och förtroende.

Under första läsåret träffar hon alla nya elever i ett individuellt hälsosamtal och finns sedan tills hands vid behov.
Naturligtvis deltar Nastaran även i det förebyggande arbetet kring likabehandling- och värdegrundsfrågor, konflikthantering mm.

Nastaran är legitimerad sjuksköterska, barnmorska och coach, med bred erfarenhet från skolhälsovården och arbetet med unga människor.

 

tystnadsplikt

Till oss kan du komma med frågor och funderingar kring allt mellan himmel och jord. Vi har tystnadsplikt eller sekretess, vilket innebär att det som framkommer i samtal med oss stannar mellan oss.

Det finns dock en lag som säger att vi kan göra undantag om vi befarar att du eller någon annan far illa.
Denna anmälningsplikt har alla som arbetar med barn och ungdomar, vi har alltså skyldighet att bryta mot sekretessen om vi misstänker att situationen är allvarlig.
Självfallet talar vi om för dig att informationen måste gå vidare innan den kontakten tas.

Ibland kan det vara lättare om även annan personal på skolan får ta del av information för att ett problem eller en situation ska kunna lösas. Detta sker dock endast med ditt, eller om du är omyndig, dina målsmäns samtycke.

Om du är osäker kring sekretess i något sammanhang kan du kontakta oss när som helst. Skolsköterskan har den strängaste sekretessen.

elevhälsoteam

Arbetet med elevernas hälsa och välbefinnande sker främst förebyggande och genomsyrar all undervisning. Vid särskilda behov anställer vi specialpedagog/resurslärare.

Elevhälsoteamet på Refis består av: Nastaran Dadvand, skolsköterska; skolläkare, Pernilla Bäckius, EHT-samordnare med lång erfarenhet av EHT-arbete och Claudia Marcks, rektor.

Elevvårdsteam träffas regelbundet för att behandla elevvårdsfrågor. Då möts samtliga pedagoger i ett gemensamt EHT-möte där samtliga elever gås igenom.
Vid mötena informerar elevhälsoteamet om eventuella svårigheter, såsom dyslexi eller andra omständigheter, dock enbart om medgivande från berörda parter finns.

Specialpedagogiska insatser diskuteras och samordnas. Vi anlitar specialpedagog vid behov. EHT-teamet sammankallar berörda parter för planering, genomförande samt uppföljning av stödinsatser.

kontakta teamet

Hos oss står alltid du i centrum och ditt välmående är en viktig del i skolans verksamhet.

Claudia Marcks

Rektor

Pernilla Bäckius

EHT-samordnare & bitr. rektor

Nastaran Dadvand

Skolsköterska

Plan mot trakasserier och diskriminerande behandling

Läs hela dokumentet här